Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 

НОВИНИ

 

 

   
 

 10.7.2024  БЪЛГАРИЯ – Образователни маршрути


© soustraldzha.org

Ученическо пътуване по НП „България – Образователни маршрути“ от 05 до 09.07.2024г. в хотел „Панорама“, гр.Трявна осъществиха 40 ученици от 3 и 4 клас при СУ „П. К. Яворов“ гр.Стралджа. С ръководители: Й.Петрова, К. Танева, Ю.Дюлгерова и В.Белчева.
Програмата на мероприятието беше богата. Първия ден учениците посетиха в гр.Карлово Националния музей „Васил Левски“, в гр.Калофер – Националния музей „Христов Ботев“ и неговия паметник. В гр.Сопот разгледаха къщата и музея на Иван Вазов. Втория ден покориха Велико Търново. Учениците посетиха Царевец, качиха се на Балдуиновата кула, разходиха се по калдъръмените улички на Самоводската чаршия и се докоснаха до нашата история. На следващия ден пътуването продължи с разглеждане на Старото Славейково школо и музей за „Азиатско и африканско изкуство“ в гр.Трявна. Разбраха историята на часовниковата кула в града, както и интересни факти от миналото. Разхождайки се по тесните калдъръмени улички, стигнаха до Даскаловата къща и останаха очаровани от дърворезбите, които ги пренесоха в нашата история. Запомнящи се останаха и фактите за двамата майстори, които прецизно и със сърце са направили майското и юлското слънце. След умората от жаркия ден предстоеше почивка в хотела и детска дискотека, в която всички деца се забавляваха. Пътуването продължи към Регионален етнографки музей на открито „Етъра“ , където учениците се запознаха с различните занаяти, докоснаха се до бита на дедите и завърши с посещение на Храм – паметник „Рождество Христово“ Шипка.
Всички бяха доволни от преживяното и силно вярват, че ще ги очакват още запомнящи се дестинации.

 3.7.2024  С Ъ О Б Щ Е Н И Е


© soustraldzha.org

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да кандидатстват:
• ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
• ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Приема на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците, при отчитане на резултатите от националното външно оценяване и определените от училищата балообразуващи учебни предмети от свидетелството за основно образование.
Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профил „Изобразително изкуство“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство.
Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища и паралелки.
Документи за участие в първи етап на класиране се подават в периода 8 – 10 юли 2024 г. по един от двата възможни начина, а именно:
1. По електронен път: Осъществява се в Единната информационна система за изпити и прием на адрес: https://infopriem.mon.bg. Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебната бележка на ученика. При избиране на професионална паралелка следва да се прикачи сканирано в PDF формат медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (файлът трябва да е не по-голям от 2 MB). Преди да подадете заявление за участие в приема в VIII клас по електронен път, моля да се запознаете с Указанието за онлайн кандидатстване.
2. Чрез подаване на заявление на хартиен носител: Извършва се в училища-центрове, които за област Ямбол са:
• СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово;
• СУ „П. К. Яворов”, гр. Стралджа;
• ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово;
• СУ „Свети Климент Охридски” – гр. Ямбол;
• ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол;
• ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Ямбол;
• ОбУ „Д-р Петър Берон”, гр. Ямбол.
Работното време на училищата – центрове е от 8.00 ч. до 18.00 ч.
Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. При подаване на заявление в училище-център е задължително да присъства родител или настойник. При обективна невъзможност да присъства родител, следва упълномощеното лице да представи нотариално заверено пълномощно, с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето. В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.
За участие в държавния план-прием в VІІІ клас, учениците, успешно завършили VІІ клас през настоящата учебна година, подават следните документи:
• заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (предоставя се на ученика в училището, в което се подават документите);
• копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка (носи се и оригиналът за сравняване).
Ученици, придобили основно образование преди настоящата учебна година и ученици от училища на чужди държави, които желаят да участват в държавния план-прием в VІІІ клас, подават заявление за участие в първи етап на класиране в Регионално управление на образованието – Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 6. Освен посочените по- горе документи, те следва да представят и свидетелството си за основно образование / удостоверение за признато основно образование.
Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 12.07.2024 г. в Единната информационна система за изпити и прием на адрес: https://infopriem.mon.bg Записването се извършва в училището, в което ученикът е приет, в периода 15 - 17.07.2024 г. включително. Класираните ученици се записват в VIII клас в училището в което са приети, като подават следните документи:
• заявление до директора;
• оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави;
• оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища. При записване също е задължително да присъства родител или настойник. При обективна невъзможност да присъства родител, следва упълномощеното лице да представи нотариално заверено пълномощно, с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето.
Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:
• не са класирани на първи етап – те участват, без да подават заявление за участие във втори етап на класиране и се класират по реда на желанията от заявлението за участие в първи етап;
• са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали. В този случай заявлението за участие във втори етап на класиране се подава от 15 до 17 юли 2024 г. в училището, в което ученикът е приет, а желанията от първи етап не се променят и не се пренареждат.
Във втори етап на класиране учениците се класират на мястото си от първи етап или на по-предно свое желание. Резултатите от втори етап на класиране се обявяват до 19 юли 2024г., след което в периода от 22 до 24 юли 2024 г. класираните ученици следва да се запишат в училището в което са приети или губят мястото, на което са класирани.
Участието в трети и четвърти етап на класиране е аналогично на първи. Право на участие имат ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. Сроковете, съгласно графика на дейностите по приемането на учениците са както следва:
• Обявяване на свободните места за трети етап на класиране - 25 юли 2024 г.;
• Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране - 26 и 29 юли 2024 г.;
• Обявяване на резултатите от трети етап на класиране - до 30 юли 2024 г.;
• Записване на класираните ученици на трети етап на класиране - 31 юли и 01 август 2024 г.;
• Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране - до 02 август 2024 г.;
• Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране - 5 и 6 август 2024 г.; • Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране - до 7 август 2024 г.;
• Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране -8 и 9 август 2024 г.;
• Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране - до 12 август 2024 г. В заявлението за участие в трети/четвърти етап на класиране се подреждат желанията за обявените свободни места по училища и паралелки. Екипът на Регионално управление на образованието – Ямбол пожелава успех на всички кандидат-гимназисти!

 27.6.2024  29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


© soustraldzha.org

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Бяха предвидени редица прояви и инициативи, с които да се засили вниманието на обществото към проблемите на пътната безопасност. Всички те преминават под мотото „На пътя животът е с предимство“.
Целта е с началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата.

 27.6.2024  XII Национален конкурс "Млади изобретатели"


© soustraldzha.org

На 22.06.2024 г., екип от учител и ученички от Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ - град Стралджа участваха в XII Национален конкурс "Млади изобретатели", организиран и проведен от Фондация „Миню Балкански“ в сътрудничество с ЧСУ „Българско школо“ - град София. Ръководител на екипа бе г-н Д.Дойчев, а участници в екипа Айше Топчиева и Миглена Атанасова - ученички от III “в” клас. Изобретението, с което участваха е с име: "Интелигентна къщичка с разпознаване на обекти и алармени системи".
Всички участници бяха наградени с грамоти.

 24.6.2024  С Ъ О Б Щ Е Н И Е


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
-
нормата на чл. 56 от Закона за закрила на Детето
за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ,
наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене,
различни от тютюневи изделия;
-
спазването на изискването за „вечерен час”,
регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на Детето и чл. 5а от Наредбата за
специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите,
настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете,
следва да го придружават на обществени места след
20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако
е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22.00 ч. или
да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това
му качество с декларация по образец;
-
недопускането на деца до обществени места, в
които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални
зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за
специализирана закрила на деца на обществени места.
В случай на установяване на дете
в риск по смисъла на Закона за закрила на детето моля да уведомите ДАЗД и/или
дирекция „Социално подпомагане” според настоящия
адрес на детето за осъществяване на
подходящи мерки за подкрепа.

 20.6.2024  4Б КЛАС


© soustraldzha.org

Отлита бързо мереното време от първите плахи стъпки и срамежливи очички, скрити зад голям букет на онзи първи празничен 15 септември, та чак до раздялата с първите учители и носталгията по останалия вече зад гърба малък чин.
Пораснали, уверени, знаещи и можещи са вече учениците от 4 б клас. Те получиха своите удостоверения за завършен начален етап на основното образование в Астрономическа обсерватория и планетариум в град Ямбол. Посланието към тях е винаги да се стремят нагоре, нависоко и да вярват в своите необятни възможности така, както ние, техните учители вярваме в тях! На добър час!

 18.6.2024  Удостоверение на брега на морето…


© soustraldzha.org


Казват,че училището е като дървото – познава се по плодовете. Четири години нашето училище СУ „Пейо К. Яворов“ви дава най – ценното – знанието. От мънички първолачета се превърнахте в знаещи и можещи, смели и отворени и добри момичета и момчета.
Запазете в сърцата си всички хубави спомени и радостни мигове, изживени през тези четири години, искрените приятелства, както и споделените мечти и желания. Бъдете упорити и амбициозни в училище, дръзки и непримирими за постигане на всички ваши мечти и честни към приятелите си! Превръщайте предстоящите ви трудности в необходими предизвикателства!
Всички ние учители, родители и ученици гледахме в една посока – посоката на успеха!
На добър час, в пети клас!

 18.6.2024  Футболни успехи


© soustraldzha.org

Недялко Маринов Георгиев е ученик в IVа клас.
В лъвския скок и всички други училищни и общински спортни състезания е на 1-во място. Има много медали и грамоти. Още от 1-ви кас тренира в детския отбор на Стралджа и е голмайстор. От 2-ри клас играе в отбора на гр.Ямбол,а от 4-ти клас в гр.Сливен.
Заради спортните му умения към него имат интерес много отбори. Съвсем на скоро беше една седмица в Германия по покана на футболния отбол „Байерн Мюнхен“ , където провериха неговите спортни възможности. Момчето се прибра със сертификат за много добро представяне. Сега очакваме крайния резултат. Ако бъде одобрен ще замине да играе в отбора.
Браво и успех Недялко!

 18.6.2024  Мини – мини бал IV „A“ клас


© soustraldzha.org

Мини – мини бал IV „A“ клас
На 14 юни учениците от 4а клас се сбогуваха с класната стая и своите учители. Смях, сълзи, цветя, балони, песни, танци, номинации. Децата показаха, че през годините са научили много и с радост преминават в пети клас. Директорът на СУ „Пейо К. Яворов“ г-жа Боряна Георгиева отправи пожелания към учениците да бъдат винаги задружни, да запазят ключето към детството си, да избират правилната пътека в живота си и да останат приятели завинаги.
Родителите също изказаха сърдечна благодарност за грижите, знанията, уменията, които децата са придобили през тези четири години, както и за успешното им представяне на Националното външно оценяване в четвърти клас.
Весела ваканция!

 17.6.2024  На добър час,4в клас!


© soustraldzha.org

Незабравими емоции, вълнение, усмивки и мъничко тъга в очите съпътстваха тържеството, на което получиха удостоверенията си за завършен начален етап учениците от 4в клас.
Четири години на радости и тревоги, хубави спомени заедно, уроци, смях, искрени приятелства, споделени мечти и желания. С много чувство децата отправиха своя музикално-поетичен поздрав към родители и гости, и изразиха благодарност към своите първи учители. Накрая в играта „На лов за съкровища“ обединиха сили и решиха заедно всички загадки, които водят към скрития подарък-изненада като вкусен завършек на този весел празник.
На добър час и успех в пети клас!

 17.6.2024  „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“


© soustraldzha.org

В VII Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ Даная Великова бе отличена с две призови места.
В категория Мултимедийна презентация на тема: „С магията на Мараша“ – II – ро място с ръководител Б. Георгиева
В категория есе на тема: „Моята България – завещана и бъдеща“ – II-ро място с ръководител Й. Драгиева

 12.6.2024  „ШАРЕНО ПЕТЛЕ“


© soustraldzha.org

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГР. БУРГАС, ОБЩИНА СРЕДЕЦ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ – „ШАРЕНО ПЕТЛЕ“
Конкурсът се осъществи под патронажа на инж. Иван Кичев - кмет на Община Средец.
Анджели Танева от 5"а" клас спечели Специалната награда на ОДК-Средец!
Пожелаваме на Анджели да спечели още много награди!

 12.6.2024  Kонкурс за портрет на Христо Ботев


© soustraldzha.org

Над 200 деца от България и чужбина взеха участие в конкурс за портрет на Христо Ботев, организиран от 72 ОУ " Христо Ботев"-гр София по случай 148г. от смъртта на поета и революционера.
Диляна Стефкова 5в клас спечели 2-ро място
Силвия Тодорова от 5а клас спечели 3-то място
Честито! Пожелаваме на Силвия и Диляна още много успехи в бъдеще.Да продължават да тачат и почитат героите на България!

 12.6.2024  „АЗ, ТИ, ТОЙ – НИЕ СМЕ ЕВРОПА“


© soustraldzha.org

Диляна Стефкова от 5"в" клас спечели две награди в направление- "Изобразително изкуство".
Тя участва в конкурс за рисунка „АЗ, ТИ, ТОЙ – НИЕ СМЕ ЕВРОПА“
Международно дружество “Елиас Канети“, Диляна спечели специалната награда на Гьоте институт. Художествената галерия – Русе организира за трета поредна година Международниия конкурс с международно участие „АЗ, ТИ , ТОЙ – НИЕ СМЕ ЕВРОПА“.
Честитим наградaта на Диляна и и пожелаваме това да е само началото в нейното творческо развитие!

 7.6.2024  ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ „РЕ-АКЦИЯ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА, НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ“


© soustraldzha.org

Информационни кампании бяха проведени по проект „Ре-акция срещу агресията, насилието и тормоза в училище“ по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ 2023г., Модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“. Кампаниите се проведоха сред ученици и учители от СУ “Пейо К. Яворов“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в града, екипа и потребители на Център за обществена подкрепа – гр. Стралджа, екипа по проект „Бъдеще за децата от община Стралджа“. Беше представен Наръчника „Моят отговор на насилието“. Участниците се запознаха с целите и дейностите по проекта.

 7.6.2024  Републиканско първенство „Млад огнеборец“


© soustraldzha.org

От 30-ти май до 3 юни в Курортен комплекс „Албена“ се проведоха XXIII републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Състезателните дисциплини, в които младите огнеборци премериха сили с още 27 представителни отбора от цялата страна, бяха две: бойно разгръщане на състезателна пътека и 400м щафетно бягане с препятствия.
Нашите ученици се представиха на много високо ниво и достойно спечелиха грамота и награди

 7.6.2024  „Приятелството – смисъл и спасение”


© soustraldzha.org

От 31.05 – 02.06.24 г. в Културен дом НХК в Бургас се проведе Международния литературен младежки фестивал „Приятелството – смисъл и спасение”, който се организира от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” за трета поредна година. Росена Добрева, ученичка от 9а клас на СУ „П. К. Яворов“ бе поканена да участва. Росена получи поощрителна награда, придружена с предложение за едномесечен стаж в БНР, лично генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, връчи наградата.
Форумът цели да подкрепи и помогне за развитието на младите литературни таланти, да насърчи тяхната гражданска ангажираност, да създаде приятелства и взаимно разбирателство между младежи от различни страни. Младежите имаха възможност да се запознаят със създаденото от стойностни български творци, които споделиха своя опит. Програмата на фестивала включи лекции с историка Ангел Джонев и преподавателя в университета в Букурещ Фелиция Валдман, работилници по творческо писане и създаване на видеофилми с популярния писател, сценарист и географ Георги Бърдаров, поета, писател и издател Румен Леонидов, американския писател Доминик Карильо и изтъкнатия режисьор Иван Ничев, прожекция на игралния филм на „Алеф” „Хени. Приятелството – смисъл и спасение”, посветен на Холокоста и среща с неговите създатели както и много други интересни инициативи.

 4.6.2024  „С Ботев в сърцето“


© soustraldzha.org

В Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България за сетен път сведoхме тихо глава пред паметта на героите, прошепнахме благодарствени слова, обезсмъртявайки навеки подвига им.
ОУ „Христо Ботев“, с. Левка, общ. Свиленград организира конкурс за детска рисунка на тема „С Ботев в сърцето“, посветен на 150 години от създаването на училището.
Ученици от СУ „Пейо К. Яворов“ взеха участие.
Класиране:
Трета възрастова група
II –ро място – Али Александров Томов
Поздравления!

 3.6.2024  1-ви юни - Ден на детето


" Когато децата празнуват,
когато децата се смеят,
в градината цъфват цветята
и слънцето в китната круша,
се спира да гледа и слуша."

Учениците от 3б клас отбелязаха един от най-старите международни празници - 1. юни - Ден на детето. Те се забавляваха, рецитираха и пяха. В този прекрасен ден заедно с тях бяха и техните родители и всички си пожелахме нашите деца да растат свободни и безгрижни и да се превърнат в умни и успяващи хора.
Мероприятието бе осъществено по проект BG05 SFPR001-1.001-0001 Успех за теб, дейност 2 - интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в учебния процес.

 31.5.2024  Световен ден без тютюнев дим


© soustraldzha.org

31 май е обявен за „Световен ден без тютюнев дим“. На учениците от СУ „Пейо К. Яворов” бе раздадена информационна брошура, предоставена от МКБППМН при община Стралджа. Педагогическият съветник изнесе беседи сред подрастващите по темата, така те станаха по- информирани и отговорни за своето здраве.
Темата на Световния ден без тютюнопушене тази година е защитата на младите хора и децата от въздействието на тютюневата индустрия. Използването на тютюн повишава риска от сърдечносъдови заболявания, рак, както и респираторни болести. Вторичното излагане на тютюнев дим е вредно, особено за децата. Целта е повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на цигари. В световен мащаб всяка година умират над 8 милиона души, засегнати пряко или косвено от цигарите.Педагогическият съветник изнесе беседи сред подрастващите по темата, така те станаха по- информирани и отговорни за своето здраве.

 30.5.2024  „Работа на полицията в училищата“


© soustraldzha.org

Учениците от СУ "П. К. Яворов" взеха участие по Националната програма „Работа на полицията в училищата“ под надслов „Ваканция здравей! Да играем безопасно!”, което се проведе на 30.05.2024г. в двора на ОДК гр. Ямбол.

 30.5.2024  Здравей, засмяно лято! Здравей, втори клас!


© soustraldzha.org

На 30.05.2024г. с празнично годишно утро завърши учебната година на малките първокласници от СУ,,П. К. Яворов". Пред своите родители и гости те демонстрираха знания усвоени през учебната година. С трепет и вълнение рецитираха стихотворения, пяха песни и танцуваха, драматизираха изучени приказки.
Тържествата бяха наситени с много положителни емоции. Бъдещите второкласници получиха удостоверения за успешно завършен първи клас. Обещаха, че през лятната ваканция няма да забравят наученото. Директорката на училището г-жа Боряна Георгиева и г-н Любомир Тодоров поздравиха децата с успешното завършване и им пожелаха весело и вълшебно лято.

 29.5.2024  „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“ 2024г.


© soustraldzha.org

Ученичката Даная Деянова Великова участва в ЕДИНАДЕСЕТИ НЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, РИСУНКА, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ/ ВИДЕОКЛИП: „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“ 2024г. гр.Търговище. Във втора възрастова група – V – VIII клас /11 – 14 години/, раздел презентация Даная бе класирана на II-ро място.
Браво!

 28.5.2024  „За раздяла звънчето звъни“


© soustraldzha.org

На 28.05.2024г. учениците от III а клас проведоха тържество „За раздяла звънчето звъни“, по случай успешното завършване на учебната година. Третокласниците изпяха любимите си песни, рецитираха стихове и проведоха викторина. Най-много внимание отделиха на танците. Пожелаха си весело и забавно лято, за да могат да съберат сили до есента за новата учебна година.
Весела ваканция!

 27.5.2024  „Ваканция, ура!“


© soustraldzha.org

Идва краят на учебната година, а с него идва и прекрасното лято. На 27.05.2024г. учениците от 2б клас проведоха тържество „Ваканция, ура!“ Децата рецитираха стихотворения, пяха песни и танцуваха. Разказаха легендата за буквите. Направиха драматизация на приказката „Лошата дума“. Чрез забавни игри се потопиха в света на българския език, математиката и родинознанието. Истински се забавляваха и показаха колко много са научили през учебната година.

 27.5.2024  Проект Ре-акция срещу агресията, насилието и тормоза


© soustraldzha.org

През месец май бяха проведени две тематични дейности (дейност 10) по Проект Ре-акция срещу агресията, насилието и тормоза - НП"Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците" 2023, Модул 2 "Училище без агресия за сигурна училищна среда". Дейността се осъществи с подкрепата на община Стралджа и ЦОП - Стралджа. Домакин бе Центъра за обществена подкрепа. Учениците взеха участие в дейностите "Шарената черга на емоциите" и "Засаждане на пролетни цветя".
Всеки участник изработи черга от шарена прежда, като всеки един цвят бе определен като цвят на различна емоция.

 24.5.2024  24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА!


© soustraldzha.org

Към учителите на СУ „Пейо К. Яворов“
Вие сте днешните горди последователи на светците Кирил и Методий! Грижата, с която се отнасяте към всяко едно дете. Професионално ви отношението е причината за всеки малък напредък и за всеки голям успех на децата ни.
Отново е 24 май - най-българският празник, символ на българския дух в пътя му през вековете. Най-чистият празник, на който цял народ се прекланя пред едно велико дело. Този ден носи духът на двама братя, вдъхновени за един свещен подвиг. Словото ни дава път, посока и смисъл. Зарежда ни с енергия. То е вечно и неподвластно на времето. В това се крие неговото необяснимо чудо - да помни, да претворява, да възкресява. Да знаеш и съхраняваш родния си език е въпрос не само на образование, а на принадлежност към род и родина. На 24 май се прекланяме пред българския учител, който с дума и слово, с мисъл и вяра, всеотдайно и неуморно изгражда духовната крепост на знанието.

 23.5.2024  Н А Г Р А Ж Д А В А Н Е


© soustraldzha.org

На 23.05.2024г. в двора на СУ „Пейо К. Яворов“ се проведе тържествено награждаване на извени ученици в различни области. Награждаването бе по случай 24-ти май. Директорът на училището – г-жа Боряна Георгиева връчи грамоти и награди на учениците за успешно представяне в олимпиади, състезания, турнири и национални конкурси.
За заемане на призови места в Национални конкурси:
1. Даная Деянова Великова – 8а клас
2. Росена Атанасова Добрева – 9 клас
3. Тончо Велчев Тончев – 8а клас
4. Ивена Миленова Миланова – 8а клас
5. Жанклин Велчева Тончева – 4б клас
6. Тони Йорданова Йорданова – 11а клас

За призови места в Регионални конкурси:
1. Георги Петров Петров – 6б клас
2. Петър Петров Сотиров – 6б клас

За активна извънкласна дейност:
1. Антоний Боянов Рибаров – 6а клас
2. Светослав Йорданов Йорданов – 4а клас
3. Кристиян Димитров Иванов – 4а клас
4. Пресияна Недкова Пенева – 4а клас

За активна спортна дейност:
1. Иван Димитров Иванов – 8а клас
2. Недялко Маринов Георгиев – 4а клас

За заемане на призови места на международен конкурс „С очите си видях бедата“
1. Ивана Пламенова Димитрова – 4б клас
2. Памела Йорданова Танева – 4б клас
3. Елена Стоянова Ахчиева – 4б клас

За заемане на призови места на международни олимпиади КИНГС
1. Десислава Росенова Низамска – 4б клас
2. Цветелина Росицева Стоянова – 4б клас

1. Отбор „Хандбал“ – За заемане на 3-ти място на зонално първенство
2. Отбор „Лека атлетика“ – За заемане на 2-ро място на зонално първенство

 22.5.2024  Викторина


© soustraldzha.org

В чест на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност се проведе викторина между няколко от училищата в Община Стралджа, организирана от НЧ“Просвета - 1892“ Стралджа.
Въпросите бяха на тема: история и въпроси от местен характер. Учениците показаха завидни знания. С хъс и интерес отговаряха на зададените въпроси.
В паузите между отделните турове участници и публика имаха възможност да се насладят на рецитаторските способности, които демонстрираха учениците от СУ „Пейо К. Яворов“.
Всички състезатели се представиха отлично. Накрая се оказа, че два от отборите са с равен брой точки – отбора на СУ „Пейо К. Яворов“ и отбора на ОУ „Св. Кирил и Методий" Зимница. Когато всички очакваха трепетно класирането,бе обявено,че ръководството на читалището е взело решение да осигури обща награда за всички участници във викторината – екскурзия до гр.Плиска с посещение в „Двореца на Кирилицата“. 22.5.2024  „Изкуствен интелект в образованието“


© soustraldzha.org

На 22.05.2024 г. в Астрономическата обсерватория и планетариум – гр.Ямбол се проведе съвместен открит урок от г-н Динко Динев от ПГ "Васил Левски", гр. Ямбол и г-н Дончо Дойчев от СУ „Пейо К. Яворов“, гр.Стралджа на тема: "Изкуствен интелект в образованието". Учителите участваха рамо до рамо с по двама техни ученици. На урокът бяха демонстрирани роботи с изкуствен интелект, които са в полза на българското образование. От СУ „Пейо К. Яворов“, гр.Стралджа демонстрирахме роботи за ученици от начален етап, а ПГ "Васил Левски", гр. Ямбол демонстрира роботи за ученици от гимназиален етап.

Всички участници получиха грамоти и награди за отличното представяне!

 21.5.2024  Спартакиада 2024г.


© soustraldzha.org

Много усмивки и страхотни преживявания донесе спартакиадата на учениците от СУ „Пейо К. Яворов“ гр.Стралджа. Събитието се проведе на 21.05.2024г. на градския стадион за ученици от IV до XI клас, а за учениците от I до III клас на спортната площадка в училище.
В училище бяха организирани щафетни игри между класовете и децата показаха отлични умения и способности като бягаха, провираха се през обръч, носеха топка и дърпаха въже. Игрите бяха оспорвани и изпълнени с много вълнуващи моменти.
Много енергия, ентусиазъм и спортен дух бяха проявени и в спортните игри на градския стадион – лека атлетика, футбол и народна топка. Атрактивната надпревара генерира много енергия и добро настроение, събуди огромен ентусиазъм и повиши спортния дух на всички участници. А ето и как се представихме!
Лека атлетика:
IV - V клас момчета
1-во място Недялко Маринов
2- ро място Велизар Димов
VI -VII клас момичета
1-во място Станислава Железчева
2-ро място Йонелия Димова
VI - VII клас момчета
1 – во място Иван Димитров
2 – ро място Божидар Митков

1 – во място „Народна топка“
най-добър играч „Народна топка“ - Станислава Железчева

1-во място Футбол
Най-добър вратар Георги Петров
Най-добър играч Иван Димитров
Голмайстор Йордан Иванов

 18.5.2024  Национален фестивал „Утринна гимнастика“ – Ямбол 2024г.


© soustraldzha.org

На 18.05.2024г. за трета поредна година в гр.Ямбол се проведе националния ученически фестивал по утринна гимнастика в линеен парк „Тунджа“. Инициативата има за цел да насърчава масовия спорт и физическата активност сред българските деца. Акцент в нея са извънучилищните спортни занимания и алтернативните форми за физическо възпитание. В различните възрастови групи се включиха над 50 отбора от училища в цялата страна, като и тази година част от журито ще бе заслужилият майстор на спорта Нешка Робева.
Държавният глава Румен Радев бе гост на събитието. Той посочи, че именно спортът и активният начин на живот са най-важните стъпки в борбата с обездвижването, затлъстяването, тютюнопушенето, алкохола и наркотиците сред младите хора в България. „Ще бъда тук всяка година и ще продължа да подкрепям тази инициатива, защото тя директно подпомага постигането на важната национална цел – физическото и духовно развитие на нашите млади хора“, заяви президентът и добави, че без нейното осъществяване, няма как да бъде постигната нито една от другите стратегически цели пред страната.“.
Първи отличени с купа, възраст VIII-Х клас са нашите момичета от СУ „Пейо К. Яворов“ гр.Стралджа за „Най-технично изпълнение“ – Президентът Румен Радев връчи лично наградата.
Гордеем с нашите момичета!

 17.5.2024  ,,Mлад огнеборец”


© soustraldzha.org

На 17.05.2024г. в гр.Стралджа се проведе областно състезание между младежките противопожарни отряди ,,Mлад огнеборец”. Инициативата бе организирана от регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението – гр.Ямбол“ . Съгласно регламента учениците премериха сили в две дисциплини : ,,Бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Поздравления за младите огнеборци на СУ,,Пейо К..Яворов" гр.Стралджа, които спечелиха първо място и ще участват на републиканско първенство в Албена.

 15.5.2024  Изпращане.... 13.05. випуск 2024


© soustraldzha.org

Последният училищен звънец удари за випуск 2024. Всяка година идва време, в което изпращаме абитуриентите си. Празнично украсеният училищен двор събра едновременно радостта от завършването и носталгията по отминалите учебни години, в които малките и плахи ученици израснаха в жизнерадостни и уверени младежи със своите планове и мечти за бъдещето И тази година нашите момчета и момичета се разделиха с учителите си и със своите приятели. Емоционално, вълнуващо и носталгично – такова бе настроението.
Церемонията започна с тържествено предаване на училищното знаме от XII на XI клас. Последваха прочувствени и вълнуващи слова от директора на училището г-жа Боряна Георгиева: „За Вас предстои да вземете важни и отговорни решения, свързани с посоката, по която ще поемете – избирането на професия и реализирането в различни сфери на социалния живот. Нека тези решения бъдат водени от значимите житейски уроци, които сте научили в училище и от безценните съвети на Вашите родители и учители! Скъпи зрелостници, приемете смело предизвикателствата, пред които ще Ви изправи животът и се гордейте, че сте възпитаници на Вашето училище! Помнете, че тук е Вашият роден град, който има нужда от Вашата младост, сила и знания!“
Наши официални гости бяха: г-н Атанас Киров Кмет на Община Стралджа, г-жа Снежана Вълкова началник на отдел Хуманитарни дейности в община Стралджа, г-жа Галина Йорджева – Председател на Училищното настоятелство. Приветствие към ученици, родители и учители отправи и кметът на Община Стралджа.
Абитуриентите изказаха своята благодарност към всички учители преподавали им през годините. Всички получиха цветя в знак на благодарност и уважение.
На добър час! Попътен вятър в морето на живота!

 15.5.2024  „Моят отговор на насилието“


© soustraldzha.org

РЕ-акция към сигурна училищна среда - проект по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ 2023г., Модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“. В изпълнение на дейност 7 по проекта се проведоха вътрешно-училищни семинари на тема „Моят отговор на насилието“. Педагогическият съветник проведе проектната дейност с учениците от 8.б клас, а психолога с учениците от 2.а, 2.б и 2.в клас. Учениците от начален етап участваха и в упражнения за обучение на приемливи способи за разреждане на гнева „мачкане с крака на пластмасова бутилка“, „надуване и пукане на найлонова торбичка“. Упражнението „писане на лист на обидни думи с размяна“ предизвика палитра от емоции и реакции в децата. С дискусионен формат се проведе вътрешно-училищния семинар с големите ученици, като педагогическият съветник насочи вниманието им към емоционалната интелигентност и нейната важност в способите са Ре-акция.

 15.5.2024  Национален конкурс за рисунка и литературна творба ”Вълшебният свят на книгите”


© soustraldzha.org

По повод 2 Април – Световният ден на детската книга Община Асеновград, Градска Библиотека „Паисий Хилендарски” и Народно читалище ”Св. Преп. Паисий Хилендарски – 1997г.” обявиха Национален конкурс за рисунка и литературна творба ”Вълшебният свят на книгите”

В Националния конкурс участваха 95 литературни творби и 179 рисунки на деца от цяла България.

Националният конкурс за рисунка ”Вълшебният свят на книгите” излъчи своите лауреати, като две награди са за наши ученици- Десислава Стоянова и Михаела Митева от Va клас.

 15.5.2024  Празник е!


© soustraldzha.org

В края на месец април в седмицата посветена на училищния празник в СУ „Пейо К. Яворов“ се проведе тържествена среща между ученици от V до X клас на тема „Празник е!“. На това традиционно пролетно събитие те се запознаха с празниците през пролетно – летния период от годината, които се честват в България и Кралство Великобритания. Беше представен и празника „Масленица“ – типичен пролетен празник в Русия.
Учениците дискутираха и обмениха впечатления, направиха паралели между традициите на руския, българския и британския народ. Отделни ученици се бяха подготвили и рецитираха пред публиката стихотворения на английски език посветени на разглежданите празници.
Срещата бе уважена от присъствието на директора г-жа Боряна Георгиева, преподаватели и приятели на училището.

 15.5.2024  Изложба


© soustraldzha.org

Ученици от V, VI и VII посетиха изложба на двама художници, завинаги свързали името си с град Стралджа - това са проф. Панайот Панайотов /баща/ и проф. Панайот Панайотов -Пането /син/,в Ритуалната зала на община Стралджа, децата разгледаха с интерес творбите на двамата незабравими творци! Затвърдиха, обогатиха и надградиха знанията си в направление-" Изобразително изкуство".

 15.5.2024  Безопасност на движението


© soustraldzha.org

Учениците от VIа и VIб клас, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Стралджа проведоха един по-различен час на класа, като се запознаха с изработената от комисията листовка, отнасяща се до безопасността на движението и по-специално правилата, които трябва да знаят и спазват велосипедистите, правилата и задълженията на шофьорите и пешеходците, в която категория са всички ученици.
Подрастващите показаха интерес към темата, тъй като тя вълнува обществото заради инцидентите, за които всеки ден научаваме от новините. Цел на тези уроци са превенция и изграждане на съзнание за спазване на правилата за движение по пътищата независимо в коя категория участници сме.

 15.5.2024  „Ръка за ръка в делници и празници“


© soustraldzha.org

Ромите празнуват голяма част от българските официални и християнски празници, затова ние- учителите от МО „Природоматематици“ се насочихме към обичаите и обредите свързани с празниците, които се празнуват от българи и роми. На 05.05.2024 г. в ромската махала проведохме среща с родителите на ученици, застрашени от отпадане на тема „Ръка за ръка в делници и празници“. Нашата идея бе да намерим аналози между религиозната и битова традиция, защото от самия празник се научава за мислите, тревогите и надеждите, които вълнуват ромските родители. Справедливостта, любовта и щастието са неща, които вълнуват всяко човешко сърце и към които се стреми всеки човек, независимо как се казва и какъв език говори. Голям процент от нашите ученици живеят при баби и дядовци, тъй като родителите са в чужбина. Това затруднява сериозно контрола върху децата, особено с влизането им в пубертета. Част от възрастните са малограмотни и не могат да им помагат в учебната дейност. Не са малко и тези за които образованието не е приоритет. Поради тези причини част от учениците са в риск от отпадане от училище. Нашата цел е да повишим доверието към учителите и задържим децата за по-дълго в училище като им покажем уважение и загриженост. Заедно изживяхме един красив светъл празник. Проведохме индивидуални и групови разговори на тема: „Колко е важно децата да са в училище в празници и делници“. Направихме импровизирана творческа работилница на открито. Боядисахме яйца, изработихме украса за празника. Споделяхме, рисувахме, пяхме, танцувахме ръка за ръка.
Всичко това реализирахме в изпълнение на дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ по Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

 15.5.2024 


Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

Какво трябва да направите?

👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска? Към момента е 37,32 лв. (м. май 2024 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2024 година).

Къде?

👉 в офис на приходната агенция

👉 по пощата с обратна разписка 👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/ ü подаване ü плащане

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина.

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Повече прочетете тук: 👉 Абитуриенти – здравни осигуровки 👉 Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра 👉 Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях 👉 Проверка на здравноосигурителния статус

НАП в социалните медии Facebook Twitter LinkedIn YouTube
https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 1.5.2024  Открит урок по математика в 1б клас


© soustraldzha.org

В навечерието на Великденските празници на 30.04.2024г. се проведе открит урок по математика в 1б клас. Първокласниците извършваха действията събиране и изваждане с помощта на красиви великденски яйца, които поставяха в кошнички. Разказваха за предстоящите пролетни празници.

 1.5.2024  🐰🪺🪺🪺"Боядисахме яйцата..."🪺🪺🪺🐰


© soustraldzha.org

С учениците от 8б клас и 10а клас , спазихме традицията и с много старание и настроение боядисахме великденските яйца.

 30.4.2024  🥚🥚🥚🪺🐞🐣„Весел Великден“🐣🐞🪺🥚🥚🥚


© soustraldzha.org

В седмицата преди Великден, наречена още Страстната седмица.
На 30.04.2024г. - Велики понеделник, се проведе открит урок в занимания по интереси с най-малките ученици от 1в клас при СУ „Пейо К. Яворов“ на тема „Весел Великден“.
Малките първокласници решаваха така любимата за тях игрословица. По време на урока демонстрираха своите умения и знания по математика и български език и литература, получени през учебната година.
С много старание и ентусиазъм всеки един твори, като оцвети и украси своята хартиена кошничка с яйце, която ще послужи за украса в домовете им. А за класната стая първокласниците започнаха оцветяване на рисунка свързана с празника.
Чрез различните дейности осъществени в часа затвърдиха своите познания, свързани с традициите, които спазваме на Великден.
В края на часа всички си пожелаха здраве и светли великденски празници!

 30.4.2024  „Рисунка на асфалт“


© soustraldzha.org

На 29.04.2024г. малките художници от I - IV клас, участваха с голяма радост в проведената „Рисунка на асфалт“ като част от седмицата, посветена на празника на училището. Децата изразиха себе си‚ създавайки пъстри пейзажи и весели детски рисунки. С проявеното въображение, талант и творчески способности, те превърнаха двора на училището в истинска арт работилница. Накрая малките творци получиха заслужени награди – детски енциклопедии.

 30.4.2024  Спортен празник в седмицата посветена на празника на училището


© soustraldzha.org

На 29.04.2024г. учениците от ЦДО I – IV клас, в рамките на Седмицата, посветена на празника на училището, се включиха в различни физически активности, изпълнени с позитивни емоции и насърчаващи здравословния начин на живот. Под ръководството на учителите ЦДО бяха организирани активни игри и дейности, които показаха на децата, че спортът не е просто тичане, а мисъл, стратегия и работа в екип. Спортният празник приключи с раздаването на грамоти и награди на победителите.

 29.4.2024  Патронен празник СУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“


© soustraldzha.org

Когато се разлистят липите
и цъфнат пъстрите лалета,
когато птиците се върнат,
и ситен дъжд навън вали,
тогава е нашият празник
през цветния месец Април.
На 25.04.2024г. отбелязахме патронният празник на СУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ гр. Стралджа. Тържеството бе проведено в училищния двор. Имахме удоволствието да се насладим на таланта, красотата и духа на учениците от нашето училище и да усетим оня плам, който гори у всички нас. Програмата беше вълнуваща и емоционална. Гости на тържеството бяха: Русалина Мирославова – главен експерт „Образование“ в Община Стралджа и Галина Йорджева – Председател на Училищното настоятелство.
Директора на училището г-жа Боряна Георгиева благодари за подкрепата и доверието на г-н Атанас Киров кмет на Община Стралджа и г-н Гроздан Иванов заместник-кмет.
Отправи приветствено слово към учениците. „Бъдете силни, ученолюбиви и следвайте мечтите си! Пазете светлите традиции на нашето училище, почитайте всеотдайността на своите учители!
Към учителите – Чрез Вашия професионализъм, благородство и всеотдайност вие давате на младите хора увереността и силата, с които да вървят напред. Всички трудности във времето, през което преминаваме заедно, са предначертани да се кали духът ни. Нека продължим будителското си дело с любов към учениците, с отговорност към себе си, към родителите, към обществото!“.
Програма:
1. Докоснахме се още веднъж до магията на Яворовото слово през погледа на един съвременен поет – Дамян Дамянов чрез изпълнението на формация „Език и слово“ към нашето училище.
2. Настроени създадоха изпълнителите от вокална група „ ДО – РЕ – МИ“
3. Стралджани са не само добри певци. Те могат и да танцуват добре. Това ни показаха момичетата от група „Детелина“ от IVа клас.
4. Да се потопим в магията на народната песен ни помогнаха учениците от IVa клас с изпълнение на песента „Пролет“.
5. Своята любов към танца ни показаха талантливите момичета от Vв клас, които изпълниха „Макарена“
6. Мажоретният състав при СУ „Пейо К. Яворов“ има традиции на сцената. Насладихме се на танца „Джайф“.
7. Тази година доказахме, че сме най – добри и в спорта. Със съчетание от спортната гимнастика ни зарадва Формация по спортна гимнастика „Нимфи“.
8. Чухме и соловото изпълнение на Йонелия Димова – VIб клас, която изпя песента „Заедно“
9. Аплодирахме и пластичните и талантливи момичета с техния танц „Феерия“Честит празник, горди Яворовци! Бъдете изпълнени с дръзновение и самочувствие, че сте част от една вековна, доказала се през годините общност!

 29.4.2024  „Шарен Великден“


© soustraldzha.org

Пролетта дойде отново
и донесе на света
Възкресение Христово,
слънце, птички и цветя!
Вдъхновени от предстоящия голям празник Великден - символ на пролетно обновление, възродени надежди за добро, хармония и светлина, учениците от ЦДО 4а, б, в клас проведоха открит урок „Шарен Великден“. Те вложиха много старание и любов при боядисването на пъстри великденски яйца и припомниха на своите гости какви още традиции и обичаи се спазват по Великден. Като поздрав за всички присъстващи децата изпълниха с много настроение стихове и песни, носещи положителния заряд на празника и представиха драматизацията „Как яйцата повярваха в чудеса“. Накрая във Великденското състезание с яйца се забавляваха от сърце заедно с публиката, а победителите получиха вкусен подарък-изненада, който щедро разделиха с всички участници, с пожелание за светли празници!

 29.4.2024  „С очите си видях бедата“


© soustraldzha.org

На 24.04.2024г. пред сградата на зала „Диана“ в Градски парк, гр. Ямбол се проведе официалното награждаване на победителите в областния етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата", организиран от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Журито от изявени ямболски художници- Марияна Капралова и Кольо Инджов, присъди следните награди на учениците от СУ,, Пейо К. Яворов''-гр. Стралджа:
Първа възрастова група:
Жаклин Велчева Тончева- II - ро място
Памела Йорданова Танева- III - то място
Елена Стоянова Ахчиева - поощрителна награда.

Втора възрастова група: Надя Иванова -Va клас - второ място;
Ивана Димитрова – III - то място;
Десислава Стоянова -Va клас - поощрителна награда
Петър Сотиров-VIа клас - поощрителна награда
Трета възрастова група:
Тони Йорданова –XI клас – II - ро място.
Всички деца с призови места ще участват в следващия етап на конкурса. Пожелаваме им успех!

 29.4.2024  Областно състезание по Първа помощ за ученически екипи


© soustraldzha.org

На 24.04.2024г. се проведе Областно състезание по Първа помощ за ученически екипи чийто организатор бе БЧК Ямбол. В състезанието участва и отбор по БЧК към СУ „ П.К. Яворов“- в състав: Ася Стоянова Генова, Сияна Радостинова Петрова, Десислава Иванова Стоянова, Станислава Красимирова Железчева. Гергана Георгиева, служител от Секретариата на Обл.С на БЧК -Ямбол запозна участниците с регламента за провеждане на състезанието. По регламент всеки отбор преминава през четири пункта и се оценява от съдии - квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК. В края на състезанието бяха обявени резултатите.
Отборът на СУ „П.К.Яворов“ се класира на второ място. Учениците получиха грамота и награди.
Благодарим на отбора за мотивацията и участието им!

 29.4.2024  Математическо състезание


© soustraldzha.org

В седмицата посветена на празника на СУ „Пейо К. Яворов“ се включиха и любителите на математиката от VIа и VIб клас. Те премериха сили в математическо състезание, като решиха 20 задачи.

 29.4.2024  Ако си посадил поне едно дърво, не си живял напразно!


© soustraldzha.org

На 24.04.2024г. в двора на СУ „Пейо К. Яворов“ по повод празника на училището с ученици и учители бяха засадени шест прекрасни дръвчета – бяла бреза. Най-важното е това, че учениците взимат дейно участие в този процес. Те бяха толкова ентусиазирани, това възпитава в тях съзнанието не само да засаждат, но и след това да отглеждат тези дървета и така да помагат училището ни да става по-зелено и по-чисто с идеята да оставим своя зелен отпечатък.

 23.4.2024  Училищен турнир по народна топка и тенис на маса


© soustraldzha.org

На 23.04.24г. във физкултурния салон на СУ „Пейо К. Яворов“, се проведе училищен турнир по народна топка и тенис на маса.
Класиране - народна топка:
I –во място – 6Б клас
II – ро място – 6В клас
III – то място – 6А клас
Класиране - тенис на маса:
I - во място - Иван Димитров - 8А клас
II – ро място Веселин Павлов - 9А клас
III – то място Александър Тодоров - 9А клас

 23.4.2024  „ В живота без геометрия не може“ – IVA клас


© soustraldzha.org

Линия , пергел и ъгломер -
няма с тях да се делим,
и като всеки инженер,
ще се научим да строим.
На 23.04.2023г. в занимания по интереси „Забавна математика“ с учениците от 4а клас се проведе празнично занимание „В живота без геометрия не може“. Четвъртокласниците бяха разделени на 4 екипа. Подредиха геометрична картина, решаваха занимателни геометрични задачи, рецитираха, пяха, драматизираха. За всички гости: Директора на СУ „Пейо К. Яворов“ г-жа Боряна Георгиева, първокласниците от 1а клас, учители и приятели на класа, бяха изработени и подарени картички с геометрични фигури.

 23.4.2024  23-ти АПРИЛ „СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА“ 4a клас


© soustraldzha.org

Учениците от 4а клас обичат книгите. Любими са им: „Патиланци“ от Ран Босилек, „Малкият принц“ от Екзюпери, „Пипи Дългото чорапче“ и „Емил от Льонеберя“ от Астрид Линдгрен, и „Ането“ от Ангел Каралийчев. Всички четвъртокласници се включиха в изразителния маратон по четене, защото „Книгата е прозорец към света“.

 23.4.2024  „ЕКО – РЕВЮ“


© soustraldzha.org

По повод „Деня на Земята“ – 22 април, СУ „Пейо К. Яворов“ се превърна във вълнуваща сцена на модата. Всички ученици, родители и учители бяха въвлечени в света на модния дизайн. Участниците в Еко-ревюто представиха изработени костюми, рокли и какви ли не още украшения и аксесоари. Особеното тук е, че учениците създадоха всичко това, не от платове, а от торбички, капачки, хартия и още най – различни видове отпадъчни материали. Направиха всичко това с любов и грижа. Грижа за по-добър и чист живот на нашата Земя. Тези скъсани торбички, намачкана хартия, поизкривени капачки момчетата и момичетата превърнаха в изкуство, за да докажат как всичко, което съвсем по навик изхвърляме, може да получи своя „втори живот“, но преди всичко и за да ни кажат „Почакай! Спри! И Земята опази!“.Човек не е над, а част от природата. Ние зависим от нея и тя зависи от нас. Международен ден на Земята. Той приобщава хората към идеята за опазване на природната среда и спомага за промяната в ценностната система и приоритетите на едно поколение.
Искахме да покажем на нашите ученици, че отпадъците могат да бъдат полезни. Нека бъдем пример за тях и се грижим за нашето бъдеще. Нека запазим нашата планета за поколенията след нас. Посланието, което отправяме е да живеем в чиста околна среда, но това зависи от всички нас
Еко-ревюто се провежда за втора поредна година, съвместно Екокомитета на СУ „П. К. Яворов“ и училищното ръководство. Участниците бяха 33, разделени в четири възрастови групи. Жури в състав: Гроздан Иванов – зам. кмет на Община Стралджа, Боряна Георгиева – Директор на СУ „П. К. Яворов“, Светослав Йорданов – ученик от 4а клас, отличи следните ученици:

Първа възрастова група:
I-во място: Гьокчен Андреева, 4в клас
II-ро място: Янка Стоянова, 4а клас
III-то място: Памела Танева, 4б клас

Приз за оригинален костюм: Елена Георгиева - 2а клас, Никол Петрова -3а клас, Милена Иванова- 4б клас; Йоанна Велкова - 2а клас
Втора възрастова група:

I-во място: Габриела Генова, 6б клас
Приз за оригинален костюм: Християна Кънчева – 6в клас, Пепа Генчева – 6в

Трета възрастова група:
I-во място: Симона Р. Атанасова, 8а клас

„Мъжка мода“
I-во място: Петър Димитров
II-ро място: Иван Иванов
III-то място: Павел Панайотов

Приз за оригинален костюм: Жуан Ангелов

 22.4.2024  22 АПРИЛ – „МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА“ - 3б клас


© soustraldzha.org

Планетата ще бъде по-богата,
ако всеки ден творим добро.
Ако искаш да спасиш Земята-
просто посади дърво!🌲

Това беше посланието, което отправиха учениците от 3б клас към гостите на своя празник, посветен на 22 април – „Ден на Земята“.
Те разказаха за екологичните проблеми на планетата. Обясниха как да рециклираме различни материали, за да "оживеят" отново. Напомниха ни, че бъдещето на планетата е в природните източници на енергия. Призоваха ни да обичаме и пазим Земята, защото тя е не само наш дом, но и дом на бъдещите поколения.

 21.4.2024  „Походът на книгите“ IVБ клас


© soustraldzha.org

„Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.“
Това научиха четвъртокласниците при срещата си с учениците от XI клас, които им прочетоха откъс от малката „голяма“ книга „Малкият принц“ на Екзюпери, зададоха въпроси и накараха по-малките ученици да погледнат отвъд историята на момчето, тръгнало да търси приятели, да потърсят мъдростта, да открият себе си в страниците на книгата. А книгата? С нея може всичко- да отидеш на друга планета, да опитомиш лисица да имаш роза за приятел.
Инициативата беше част от „Походът на книгите“ и вярваме, че спечели още почитатели на четенето и странстването с книга в ръка.

 21.4.2024  КРАЛСКА ЛИГА НА ОЛИМПИАДИ КИНГС


© soustraldzha.org

КРАЛСКА ЛИГА НА ОЛИМПИАДИ КИНГС
Поредна гордост и успехи в КРАЛСКАТА ЛИГА на олимпиади Кингс!
Отлично представяне за нашите ученици:
Жаклин Велчева Тончева от IV б клас- златен медал по български език, златен медал по английски език, сребърен медал по математика
Ивана Пламенова Димитрова от IV б клас-златен медал по български език и литература, сребърен медал по английски език, бронзов медал по математика
Алена Нейкова Василева8 от IV б клас- бронзов медал по български език- златен медал по английски език
Десислава Росенова Низамска от IV б клас- златен медал по английски език
Тея Димитрова Димитрова от VIа клас- сертификат за отлично представяне по английски език.
Радваме се на техните успехи, а проявата на амбиция да се докажат, ни носи още по- голямо удовлетворение, защото успява само този, който иска и действа.
Поздравления за децата!

 19.4.2024  „В света на приказките“ 3а клас


© soustraldzha.org

По повод обявената инициатива „Походът на книгите“ от Асоциация „Българска книга“ от 02 до 23 .04.2024г. . Учениците от 3а клас проведоха своето събитие „В света на приказките“. Третокласниците четоха откъси от любими книги, разказваха и драматизираха приказки, изказваха впечатления от прочетени произведения. Рисуваха илюстрации по любими приказки.

 19.4.2024  Зонално първенство по хандбал 2024г. 🏐🤾‍♀️🤾🥉


© soustraldzha.org

На 17.04.2024г. се проведе Зонално първенство по хандбал V-VII клас (момчета) в град Бургас. В надпреварата взеха участие ученици от СУ „ Пейо К. Яворов“. Първенството премина при добра организация и ред. Нашите момчета се класиха на 🥉 III - то място.
Честито!

 19.4.2024  „Сътворяваме чудеса от изхвърлени неща.“


© soustraldzha.org

По традиция за Деня на Земята 🌎 22 април, в СУ „Пейо К. Яворов“ отново се направи изложба под наслов „Да сътворим чудеса от изхвърлени неща“. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап проявиха фантазия и творчество и сътвориха чудеса със сръчните си ръчички от отпадъчни материали за изложбата . Това повторно използване на опаковките за създаване на нещо ново, помага на учениците да погледнат по различен начин на заобикалящия ги свят и да разберат, че всеки може да даде своя принос към опазването на природата.
Поздравления момичета и момчета! Продължавайте в същия дух да проявявате творчество и въображение като създавате чудеса! Да пазим нашата планета Земя чиста – наш общ дом. Нека направим така, че всеки ден да е денят на Земята, като се грижим за нея.

 19.4.2024  Eсе на тема „Не“ на различията, „Да“ на толерантността и интеграцията“. Първа награда – спечели Тончо Велчев Тончев, ученик от СУ „П. К. Яворов“


© soustraldzha.org

Отново повод за гордост!
На специална церемония в Дом на културата „Искър“ град София на 18 април, бяха наградени учениците участвали в конкурс за есе на тема „Не“ на различията, „Да“ на толерантността и интеграцията“. В категория „възраст 14 години“ първа награда – спечели Тончо Велчев Тончев, ученик от СУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа.
Наградата връчи инспектор Ирина Рогева от ГДНП на МВР. На церемонията от СДВР -ОДМВР- Ямбол присъстваха зам.-директор на ОДМВР – Ямбол и началник отдел "Криминална полиция"комисар Атанас Атанасов, инспектор Иван Караманолов, Таня Павлова говорител на ОДМВР -Ямбол.
Конкурсът се проведе през месец май 2023 година и е част от дейностите, залегнали в проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“ по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по който ГДНП е бенефициер. Заложената основна цел е превенция на дискриминацията, преодоляване на случаи на реч на омразата, постигане на толерантност и мултикултурен диалог в училищата, особено в такива, където учат деца от ромски произход. Именно затова и обявеният конкурс за есе бе на тема „Не“ на различията, „Да“ на толерантността и интеграцията“. В него се включиха 83 деца на възраст от 14 до 17 години от столицата и областите Бургас, Варна, Видин, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Постъпилите творби бяха оценени от специална междуведомствена комисия, сформирана от експерти на ГДНП, АМВР, МОН, Държавната агенция „Закрила на детето“ (ДАЗД), Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Комисията за защита от дискриминация (КЗД), назначена със заповед на министъра на вътрешните работи.

 18.4.2024  Акция "Уют"


© soustraldzha.org

На 17 и 18.04.2024г. учители и учениците от I до XII клас на СУ „Пейо К. Яворов“ се включиха в акция по почистване на района на училището. Класовете бяха разделени по райони и екипи. Усърдно почистиха площадката пред училището, парковите площи пред и зад училищната сграда, спортното игрище и прилежащите площи.
Инициативата цели да доизгради навиците на учениците за опазване на околната среда. Така те се приучават да опазват и поддържат чиста природата около тях, да подхождат естетически към заобикалящата ги среда.
НЕКА ЗАПАЗИМ ЧИСТО НАШЕТО УЧИЛИЩЕ, ЗАЩОТО БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЯТА Е В НАШИ РЪЦЕ!

 18.4.2024  „Спортът е най-добрият начин децата да пораснат“- гр.Ямбол


© soustraldzha.org

На 17.04.2024 г. в град Ямбол се проведе спортно мероприятие под мотото: „Спортът е най-добрият начин децата да пораснат“. Инициативата се реализира в рамките на сключено споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Съюза на пивоварите в България наречена „КОД: Отговорни заедно“. Нейната е цел е за провеждане на кампания срещу употребата на алкохол от деца под 18 годишна възраст. Да се популяризират физическото възпитание, спорта и заниманията на открито, като работещи модели за превенция и здравословен начин на живот.
На игрището на Лятното кино в парка на гр.Ямбол взеха участие ученици от СУ „Пейо К. Яворов“, които премериха сили с представители на още 4 училища. Децата участваха в забавни игри, в които демонстрираха бързина, ловкост и отборен дух.
Празникът бе допълнен с музикални изпълнения от вокална група „ДО – РЕ – МИ“ при училище „Пейо К. Яворов“ гр.Стралджа. Учениците Дария Йовчева от 3а клас, Божидара Атанасова от 5а клас, Йонелия Димова от 6б клас и Милен Панайотов от 8б клас взеха участие в спортния празник като се включиха с две вокални изпълнения.

 16.4.2024  Творческа работилница по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ 2023г., Модул 2 „


© soustraldzha.org

На 12.04.2024г. в училище СУ „Пейо К. Яворов се проведе творческа работилница по Проект „ Р Е-А К Ц И Я срещу агресията, насилието и тормоза в училище по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ 2023г., Модул 2 „ Училище без агресия за сигурна училищна среда“.
В Творческа работилница за учениците беше предложена уютна, цветна, релаксираща и забавна творческа обстановка и възможност за получаване на нови знания и умения. От „Багра Арт Релакс Студио“ осъществиха дейността рисуване на керамични саксии. Определиха проекта като интересен и облагородителен. „Мисията да озаряваш и вдъхновяваш хора е невероятна, а да видиш сиянието в детските очи си заслужава всичко. Щастливи сме, че озарихме денят ви“ са думи на Мария и Наско.
Всеки има право да твори и да радва, а това умиротворява и успокоява!

 15.4.2024  Зонално първенство по лека атлетика


© soustraldzha.org

Спортни постижения
Зонално първенство по лека атлетика за ученици от 5 – 7 клас бе проведено на 13.04.2024г. в гр.Сливен на стадион „Хаджи Димитър“. В надпреварата взеха участие ученици и от нашето училище. На пистата и по секторите кипеше благородна надпревара.
Спечелени бяха дисциплините:
Висок скок : I място – Иван Димитров VIIIa клас
Скок на дължина : I място – Божидар Митков VIIб клас
Щафетно бягане :I място – Божидар Митков, Митко Митков, Йордан Иванов, Петър Сотиров

 13.4.2024  "Тайните на необятния Космос"


© soustraldzha.org

От най-древни времена, от момента, в който се е осъзнал като разумно същество, човек е вперил поглед към звездите и се е отдал на мечтата си да полети.
На 12.04.2024 г., по повод Международния ден на космонавтиката и авиацията, учениците от 3а клас проведоха мероприятие под надслов "Тайните на необятния Космос ".
Малките третокласници изпяха тематична песен, представиха презентация, която обогати знанията им за загадъчния космос и направиха творческа работилница, в която изработиха интересни апликации на космонавти и космически кораби.
Мероприятието завърши с поздрав към учениците от директора на училището - г-жа Боряна Георгиева.

 11.4.2024  Национален детски фолклорен Конкурс „Диньо Маринов“ - Варна 2024.


© soustraldzha.org

Дария Йовчева, Божидара Атанасова, Йонелия Йовчева и Милен Ганчев ученици от вокална група „ДО-РЕ-МИ“ на СУ „П. К. Яворов“ гр. Стралджа участваха в Националния детски фолклорен Конкурс „Диньо Маринов“ - Варна 2024.
Вече 26 години, конкурса изпълнява мисията, завещана от създателя му, да издирва и популяризира млади таланти, да утвърждава и приобщава младото поколение към традиционната българска култура.
Организатор на конкурса е Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Варна, със съдействието и финансовото обезпечаване от община Варна и РУО –Варна, в партньорство със СОК „Камчия“. По традиция се провежда под патронажа на кмета на гр. Варна.
Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици и в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби.
С диплом за отлично представяне са отличени Божидара Атанасова и Милен Ганчев. Поздравления на всички ученици и техния ръководител г-жа Кина Попова.

 10.4.2024  Отличия за ученици


© soustraldzha.org

Учениците Тони Йорданова от ХI клас и Тончо Тончев от VIIIа от СУ „П.К.Яворов“ град Стралджа участваха в най-големият детски фестивал с международно участие „Млади таланти“. Получените награди ги наредиха сред най-добрите в раздел „Литературно творчество“ -проза. Участниците бяха от цяла България и ученици с български произход, но живеещи в чужбина. Есета, тематично бяха свързани с историята (възникване на селището – исторически сведения, легенди и предания; значими личности, събития и културни паметници, родословни проучвания), етнографията и фолклора (поминък, характерни обичаи и празници, народно творчество), съвременни тенденции в развитието на родния край.
Министър Галин Цоков връчи отличията на част от участниците в „Литературно творчество“, които предварително са изпратили своите творби и те са били оценени от творческата комисия.
Нашите участници успяха да разговарят с министър Галин Цоков и споделиха от къде са и колко се гордеят със своя град. Разказаха няколко любопитни и интересни традиции и обичаи от своя град. Преживяването беше много вълнуващо и интересно.
Участниците в тазгодишното му издание са над 1 700, а проявата се организира от Националния дворец на децата в София.
Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.Във всички направления има участие на деца от различни държави.

 30.3.2024  „Ний грамотни сме деца“


© soustraldzha.org

Учениците от първи клас на СУ „П.К.Яворов“ гр. Стралджа изучиха всички букви. Те са радостни и щастливи , че могат да четат и пишат. Посетиха страната на буквите и се насладиха на техните чудни стихове, песни, танци и гатанки. С усмивка на лице извикаха „Ний грамотни сме деца“.
Директорът на училището г-жа Галя Райнова поздрави децата и сподели, че е присъствала на приказен празник и подари на първокласниците книжка със стихотворения на Иван Вазов ,,Аз съм българче“. Пожела им да четат и да разбират всеки текст. Обърна се и към родителите с думите, че училището е мястото, където учители и родители трябва да бъдем ръка за ръка, за да можем от тези малки палавници да направим добри хора.

 27.3.2024  Училищната викторина по Безопасност на движението по пътищата "Да запазим децата на пътя"


© soustraldzha.org

За поредна година в СУ "П. К. Яворов" гр. Стралджа се проведе училищната викторина по Безопасност на движението по пътищата "Да запазим децата на пътя". Целта е учениците да затвърдят знанията си за правилата за движение по пътищата, да изградят житейски умения за съхранение на човешкия живот на пътя.
Отборите отговаряха на тестови въпроси, свързани с поведението им като пешеходци и пътници и сглобяваха пъзели, изобразяващи пътни знаци.
Класиране:
1-4 клас
1 място - 4б клас
2 място – 2б клас
3 място - 2а клас
5- 7 клас
1 място -7а клас
2 място -5б клас
3 място - 6а клас

 27.3.2024  Оличие на литературен конкурс „Майчице свята“


© soustraldzha.org

С още една награда се окичи наше дете! Жаклин Велчева Тончева от 4б клас зае първо място в литературен конкурс „Майчице свята“, организиран от Инер Уил клуб Ямбол, една от най-големите доброволни организации на жени в света. Поздравления за, Жаки!

 25.3.2024  Благовещение


© soustraldzha.org

Благовещение /Благовец/ е един от най- големите пролетни празници, голям празник, "половин Великден", на който дори и птичката гнездо не вие.
Днес учениците от 4а клас прогониха всички лоши дихания с маши, огрибки, тенекии и други железни предмет. Със стихове, песни, легенди, много здравец , хора и усмивки празнуваха четвъртокласниците заедно със своите семейства и приятели от други класове.

 23.3.2024  Отличия в конкурсите за детска рисунка и есе по повод Световния ден на водата


© soustraldzha.org

В Ямбол отличиха участниците в конкурсите за детска рисунка и есе по повод Световния ден на водата. Награждаването се състоя в Областната администрация, а конкурсите организира дружество „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК). Творческата надпревара за рисунка бе на тема „Водата – силата на един свят или светът на една сила“, а тази за есе – на тема „Приказки за водата“. Наградите връчиха областният управител на Ямбол Биляна Кавалджиева-Димитрова и управителя на ВиК Христина Микуцева. Поздравления за Росена Атанасова Добрева, ученичка от IX клас на СУ „П. К. Яворов“ класирана на второ място за рисунка и трето място за есе в групата от 14 до 18 години. Пожелаваме ѝ още много успехи!!!

 22.3.2024  STEM урок на тема: Да спасим водата


© soustraldzha.org

На 22 март – Ден на водата учениците от 3 а клас проведоха своя открит STEM урок на тема: Да спасим водата. В подготовката и провеждането на урока третокласниците участваха в експерименти, бяха насърчени да споделят свои идеи за спасяването на водата, работиха в екип, използваха знания от различни учебни дисциплини, изчисляваха потреблението на вода за 1 човек и за семейство, предлагаха различни методи за пестене на вода. Малки водни капчици танцуваха и пяха и разказваха своите приказки. Госпожа Райнова – директор на училището поздрави малките еколози и им пожела все така да мислят за бъдещето на планетата, опазвайки нейните ресурси.

 22.3.2024  Световния ден на водата


© soustraldzha.org

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Днес поставихме акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората. Какъв е пътят на водата до нашите домове? Еко комитетът и учителите по природни науки организираха среща – разговор в СТЕМ центъра на СУ „П. К. Яворов“ с инж. Петър Стоянов, ръководител експлоатационен район „ВиК“ гр. Стралджа. Петокласниците представиха презентация на тема „Всяка капка си струва. Пестете водата!“, шестокласниците презентираха идейни проекти на пречиствателни станции, а четвъртокласниците не спряха да задават въпроси и генерират идеи за пестене на водата и инвестиране в изграждането на пречиствателни станции. Инж. Стоянов с удоволствие изслуша всички деца и отговори на въпросите им. Учениците неусетно прекараха един различен час посветен на опазването на чистотата на водата, пестенето на водните ресурси и значението им.

Нашето училище за втора поредна година участва в конкурс за рисунка на тема „Водата – силата на един свят или светът на една сила“, организиран от „ВиК“ Ямбол с подкрепата на Асоциация „ВиК“ Ямбол. С гордост можем да е похвалим с двама отличени ученици.

 19.3.2024  Уъркшоп с ученици на тема „Ключът на думите“ и среща с родителската общност за представяне на Наръчника „Моят отговор на насилието“


© soustraldzha.org

РЕ-акция за превенция и интервенция на агресията, насилието и тормоза в нашето училище“ – актуален проект по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ 2023г., Модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“. В изпълнение на дейност 8 по проекта се проведе уъркшоп с ученици на тема „Ключът на думите“ и среща с родителската общност за представяне на Наръчника „Моят отговор на насилието“. Проектната дейност се реализира с експертното участие на представители на Сдружение „Черноморски институт“, гр. Бургас. Работата с децата отвори дискусия за агресията и насилието в училище и извън, за „Ключът на думите“ и „Ключът на изображението“, „Училището-зона за толерантност“ и още други предизвикателства, които накараха децата да се замислят и да погледнат света с добри очи. Родителите посрещнаха представянето на Наръчника „Моят отговор на насилието“ с интерес, виждайки в темата модел за съвместна работа с училището по тази сериозна тема.
Срещата с родители, учители, учениците показа не само интерес към темата , но я определи като важна за изграждане на сигурна среда в училище.

 19.3.2024  Областен етап на ученическите игри по лека атлетика


© soustraldzha.org

Учениците от СУ „П. К. Яворов“ показаха своите умения, бързина и издръжливост и се класираха на първо място на областния етап на ученическите игри по лека атлетика!

 19.3.2024  Турнир по шах


© soustraldzha.org

Учениците от СУ "П. К. Яворов" гр. Стралджа взеха участие в областния турнир по шах и се класираха на второ място!

 15.3.2024  Награда


© soustraldzha.org

На 14 март в ОДК Ямбол се проведе награждаването от Националния конкурс- изложба "Кукерландия". Във втора възрастова група беше награден Кристиян Иванов от 4 а клас. Енчо Кирязов връчи медал и диплом на четвъртокласника. Браво, Крис!

 15.3.2024  Повод за гордост!


© soustraldzha.org

Поредно отличие за Жаклин Велчева Тончева от 4.б клас на СУ"П.К.Яворов" ни даде повод за гордост! В категория "Литература" тя завоюва II място в ежегодния Национален творчески онлайн конкурс " С обич за мама", организиран от читалище "Възраждане-1927" град Бургас. Любима тема, талантливо дете - отлична комбинация! Браво, Жаки!

 15.3.2024  Забавна математика


© soustraldzha.org

Учениците от 3 а клас посветиха своето събитие Забавна математика на Деня на числото Пи - 14.03. Построиха образи и числа с помощта на геометрични фигури, рисуваха любими герои, решавайки задачи. Подреждаха математически пъзели, справиха се и с други предизвикателства. С много емоции стигнаха до извода, че математиката е една от най-важните науки.

 15.3.2024  „Уча и се забавлявам“


© soustraldzha.org

Във връзка с международния ден на математиката на 14.03.2024г. учениците от 2б и 3б кл. при СУ „Пейо Яворов“ гр. Стралджа направиха изложба с апликации на тема „Уча и се забавлявам“. Те представиха магията да превръщат геометричните фигури в различни предмети, сгради, животни, цветя. В апликациите се откриват изучените от учениците геометрични фигури - триъгълник, кръг, квадрат, правоъгълник. Децата твориха и се забавляваха, а подредената изложба създаде магическа атмосфера в училище.

 15.3.2024  Какво е това Пи?


© soustraldzha.org

Отговор на въпроса какво е това Пи откриха децата от 4. б. чрез игра "Памет", чертане и изследване на окръжност, мерене на съотношениет между диаметър и обиколка на окръжности, някои от тях доста вкусни!

 14.3.2024 


© soustraldzha.org

В третия месeц на годината, на 14- тия ден, света отбелязва деня на математиката. Датата символизира числото пи 3,14. Математиката е във всичко и навсякъде. С десетминутка в часа по математика и презентация "История на математиката" учениците от 6а, 6б, 8а, 8б и 9 класове отбелязаха този ден.

 14.3.2024  Математически игри


© soustraldzha.org

Учениците от Іа и Ів клас на СУ „Пейо Яворов“ гр. Стралджа отбелязаха международния ден на Математиката с интересни и забавни игри „Математическо домино“ , „Занимателни задачи“, редиха пъзели. Малките първолаци показаха , че в играта е лесно и интересно да си в света на Математиката.

 14.3.2024  Празник на царицата на науките – математиката


© soustraldzha.org

14 март или т.нар. „Пи – ден“ е празник на царицата на науките – математиката. В СУ „П. К. Яворов“ това е един от най-харесваните предмети на учениците в начален етап. Те с удоволствие посещават, освен задължителните учебни часове и различни клубове по интереси с математическа насоченост.
Ето нашите весели геометрични тела: планетата Марс, проект конуси- борчета, Пролетно дърво и весел паралелепипед. И роботът изработени по занимания по интереси "Забавна математика" 4 а клас

 11.3.2024  Посещение на моноспектакъла на Мариус Куркински „Нашенец“


© soustraldzha.org


В изпълнение на дейностите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ учениците от групата за театрално изкуство "Сцена и слово“ при СУ ,,П.К.Яворов“ и техните ръководители имаха удоволствието да посетят град Ямбол и да гледат моноспектакъла на Мариус Куркински „Нашенец“, с който актьорът отбелязва 30 години на театралната сцена. Представлението поднесе забавни и трогателни истории от произведения на хумориста Димитър Чорбаджийски, известен с псевдонима си Чудомир. Куркински майсторски пресъздаде типичното за автора остроумие, което впечатли учениците и ги доближи до омаята на театъра.

 11.3.2024  Международен ден на жената- 8 март


© soustraldzha.org

Във връзка с Международния ден на жената- 8 март, ученици и учители поздравиха част от жените от ромската общност в града. В мероприятието взеха участие учениците от вокална група „ДО-РЕ-МИ“ . С помощта на г-жа Ивелина Георгиева изработиха поздравителни картички за всички присъстващи жени. Прозвучаха стихове, песни и мили думи за майките. Всички имаха възможност да чуят и каква е историята на празника. Срещата завърши с разговор, за трудностите и мечтите на тези жени при отглеждането и възпитанието на своите деца.
Мероприятието бе в изпълнение на дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ по Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

 8.3.2024  „Море от любов за мама“


© soustraldzha.org


Майката е най-важният човек на света за своето дете. Тя го обича и е до него в радост и мъка, в успех и поражение. Във връзка с празника на жената – 8 март, учениците от 2-б клас представиха пред своите майки едно пълно с изненади тържество. Те рецитираха стихотворения, пяха песни за мама, играха хорце. А танцът на малките мажоретки бе специален поздрав за всички майки. Всяко дете подари на своята майка изработена от него картичка с послание, израз на любовта му към нея.

 4.3.2024  Мартеници за детските градини


© soustraldzha.org

Баба Марта с усмивка посрещнаха децата от 4 група на детските градини "Мати Рубенова " и "Здравец". Четвъртокласниците от СУ "Пейо К. Яворов" ги накичиха с мартенички и им пожелаха здраве, щастливи и незабравими дни и много сбъднати мечти!
А учениците от начален курс ЦДО, спазиха и тази година традицията да накичат с мартеници дръвче в училищния двор!

 1.3.2024 


© soustraldzha.org

Учениците от групите за занимания по интереси “Творческа работилница” и “ Фантазия” изработиха над 800 мартенички за всички ученици и учители в училище, които Боба Марта да им върже и украсиха дърво в двора на училището с обемни мартеници, отново изработени от тях! Това ги направи по- мотивирани да правят добро, по - сръчни,усвоиха нови умения, опознаха се и чрез творчество и фантазия, вплетени във всяка мартеничка усъвършенстваха самите себе си!

Нека съумяваме да запазваме българските традиции, да сме по-добри един към друг и най-вече да сме здрави, бели и червени!

 1.3.2024  Баба Марта


© soustraldzha.org

Баба Марта бързала,

мартеници вързала:

морави, зелени

бели и червени!
С песни за баба Марта се огласи училището днес! Учениците от IV a клас заедно с баба Марта вързаха мартенички на всички в училище! Усмивки, вълнение и топлина бликаше навсякъде

 28.2.2024  Вътрешно-училищен семинар с учениците от IVа и VIб клас на тема “Как да се справим с агресията?”


© soustraldzha.org

Днес по проект “РЕ-АКЦИЯ за училище без агресия, насилие и тормоз” , който е в изпълнение на Национална програма “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”2023, Модул 2 “Училище без агресия за сигурна училищна среда” се проведе вътрешно-училищен семинар с учениците от IVа и VIб клас на тема “Как да се справим с агресията?”. Запознаха се с това, какво е агресивно поведение и как да се справим с него, как да преодолеем негативните емоции. Научиха се да сгъват жерави, които са окачени в обособеното пространство “РЕ-АКЦИЯ”. Ученичките Нермин и Кристина им показваха техниката на сгъване. По- добре да направиш нещо с ръцете си и да овладееш агресията в себе си, отколкото да се поддаваш на негативни емоции. Учениците разбраха откъде идва легендата за сгъване на жерави и каква е тяхната символика, станаха по-информирани, знаещи и чувствителни на тема агресия.
Овладявайки и разбирайки своите чувства и емоции, добивайки нови социални знания и умения, учениците стават по-добри, по-адаптивни и уверени в дните си!

 28.2.2024  Кукеровден


© soustraldzha.org

Кукеровден е весел празник, чието значение е да пресъздаде миналото и да събере хората за всеобща радост и веселба.
Учениците от 4 а,б клас пресъздадоха кукерския обичай, обредното заораване и засяване.Облечени в кукерска носия- маски, красиви и страшни, гердани, хлопки.Кукерската булка благослови за здраве и берекет, плодородие и благополучие. Изиграха кукерско хоро за прогонване на злите духове.
Всяко едно докосване до тази българска традиция, няма да се забрави и ще пребъде във времето!

 28.2.2024  Световен ден на розовата фланелка


© soustraldzha.org

Световен ден на розовата фланелка е събитие, което се провежда в последната сряда на февруари – тази година е днес- 28 февруари!
Розовата фланелка на този ден символизира протестът срещу насилниците в училищата и не само. Денят на розовата фланелка възниква в Канада след като ученици стават свидетели на тормоз на техен съученик, който носил розова фланелка. На следващия ден голяма част от учениците идват с розови фланелки на училище, за да изразят несъгласието си с училищния тормоз.
Учениците в СУ „П. К. Яворов“- гр. Стралджа също са съпричастни, като УУС изработи табло и над 500 картонени розови фланелки, които залепиха на дрехите на ученици и учители.
Учениците излязоха на двора и заедно направиха фигура сърце в знак на съпричастност, символизирайки обич и разбирателство.
Мотото на всички ученици от СУ „П. К. Яворов“- гр. Стралджа на този ден е:
„Ние не допускаме агресията в училище“

 27.2.2024  Моите детски мечти“- 2024г.


© soustraldzha.org

Приключи Националният конкурс под надслов „Моите детски мечти“- 2024г. Организаторите, Национален дворец на децата град София, имаха за цел да стимулират развитието на детското творчество и въображение и да дадат възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.
В оспорвана надпревара от над 200 участници в област ПРОЗА, трето място завоюва Жаклин Велчева Тончева от 4.б клас на СУ„ П.К.Яворов“. Наградата бе връчена на специална тържествена церемония в Националния дворец на децата в столицата.
Гордеем се с Жаки и й пожелаваме още много успехи!

 27.2.2024 


© soustraldzha.org

Учениците от групите за занимания по интереси “ Творческа работилница” и “ Еко приключенци” заедно с тяхните ръководители и ресурсния учител изработиха хранилки за птички от пластмасови бутилки и стари цветни моливи, които поставиха на дървета в училищния двор. С грижа за птичките, усмивки и веселие премина цялата инициатива!
Нека възпитаваме учениците в труд, в грижа за природата,да развиваме тяхната фантазия и умения за общуване

 27.2.2024  Мартенички


© soustraldzha.org

Учениците от групите за занимания по интереси “ Творческа работилница” и “Фантазия” изработиха мартенички за всички потребители на услугата- Домашен социален патронаж на територията на община Стралджа. Нека всеки от тях на 1 март освен храната си да получи и мартеничка с пожелание за здраве и дълголетие!