Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 

СЪБИТИЯ

 

 

   
 

 29.5.2018 


Длъжностно лице за защита на данните - ДЛЗД

Елена Иванова Златева
e-mail: ezlatevaa@abv.bg
тел. 0882030565

 6.12.2016  Първо публично занятие на група "Ученически парламент"


© soustraldzha.org

Първото публично занятие на група "Ученически парламент" към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове се проведе на 06.12.2016г. Учениците се срещнаха с г-жа Надя Жечева редактор на вестник "Стралджански вести", която предостави на младите кандидат-журналисти папки с броеве на вестника. Срещата премина делово, учениците разпитваха как се списва вестник, защото амбицията на тази група е да издават училищен вестник.

 28.10.2016 


До родителите представители от паралелките за участие в събрание за избор на членове на Обществения съвет в СУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа

ДО
………………………
………………………УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ЖО ………………….,

Поканвам Ви да присъствате на събрание на родителите с дневен ред:
1. Избор на членове на Обществен съвет при СУ „П. К. Яворов“ гр. Стралджа;
2. Избор на резервни членове на Обществен съвет при СУ „П. К. Яворов“ гр. Стралджа.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на интернет страницата на училището http://soustraldzha.org
Събранието ще се проведе на 15.11.2016 г. от 17.15 часа в учителската стая на СУ „П. К. Яворов“ гр. Стралджа.С уважение,

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА
Директор на СУ „П. К. Яворов”

 18.2.2016  Рейтингова система


Във връзка с възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище на завършващите през 2016г. средно образование публикуваме линк към уеб- базираната платформа на рейтинговата система.
Рейтингова система

 29.1.2016  Зимна ваканция


30.01.2016г. – 07.02.2016г. вкл.
През посочения период учениците в България излизат в зимна ваканция!

08.02.2016г. е начало на втори учебен срок!

 15.4.2015  Яворови дни


От 15 до 24 април в СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа предстоят интересни и разнообразни прояви. Всички ученици ще дадат своя принос за провеждане на традиционните Яворовите дни. Предвидени са състезания, конкурси, тематични вечери, конференция, кръгла маса... На финала е планирано и ученическо самоуправление когато малки и по-големи ученици ще влязат в ролята на учители, ще преподават уроци, ще дават доказателства за интерес към учителската професия.

 17.12.2014  Направи добро!


Доброволците от БМЧК Стралджа приканват учители, ученици и родители, които имат непотребни дрехи и обувки в добро състояние, да се включат в благотворителната акция "Направи добро". Даренията ще се събират до 19.12.2014г.
Нека нуждаещите се да усетят истинския коледен дух.

 9.12.2014 


На 6 декември 2014 г. от 10.00 часа ще се проведе ХХІІІ математически турнир „Иван Салабашев“. Турнирът се организира и провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места под егидата на РИО на МОН.
Учениците от СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа, които желаят да участват се записват при преподавателите си по математика.
Състезателните теми са за 2, 3, 4, 5, 6, 7 клас, обща тема за 8 и 9 клас и обща тема за 10, 11 и 12 клас. Времето за работа е 120 минути. Темите за учениците от 2 до 9 клас са съставени от десет задачи (от 1-ва до 10-та) с избираем отговор и пет задачи (от 11-та до 15-та) със
свободен отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по 3 точки, а на следващите пет – с по 6 точки. Общата тема за учениците от 10, 11 и 12 клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, решенията на които трябва да бъдат подробно обяснени. Всеки верен отговор на първите шест въпроса се оценява с по 6 точки, а за пълното решение на всяка от задачите се получават по 22 точки.

 1.10.2014 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА


Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителска среща за учениците от 1 до 12 клас
на 09.10.2014г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Очакваме Ви!

 21.3.2014  ДА ПОМОГНЕМ НА ВИКТОР!


© soustraldzha.org

В подкрепа на инициативата "Да помогнем на Виктор", провеждана от ученици на СОУ"П.К.Яворов" гр.Стралджа, ръководството на училището откри дарителска сметка. Всеки желаещ може да подпомогне инициативата като дари средства на:
IBAN: BG81 CECB 9790 4073 8896 00
BIC на ЦКБ АД: CECBBGSF

 16.1.2014  Национално изследване по математика


На 16.01.2014г. от 11,00ч. в СОУ"П.К.Яворов" гр.Стралджа ще се проведе национално изследване по математика за учениците от 12 клас. Целите на изследването са: да се диагностицира нивото на усвояване на знания и практически умения на учениците по математика в различните видове училища – профилирани, професионални и средни общообразаователни; да се събере допълнителна информация за необходимата посока за усъвършенстване на действащите в момента учебни програми по математика. Изследването е анонимно и резултатите от него ще бъдат използвани само за анализи. Изпитът няма да е с оценка, затова писмените работи на гимназистите ще бъдат анонимни. Само тези, които искат да разберат как са се справили със задачите, ще трябва да посочат своя номер в клас, а резултатите няма да се отразяват в дипломите им. Тестът ще включва задачи с отворен и затворен отговор, които са част от задължителната подготовка по математика до 11 клас включително, а за решаването им учениците ще разполагат с 90 минути или два учебни часа.
За целите на националното изследване тестът ще се проведе в училища от 20 области в страната. С него ще се изпробват нови задачи по математика, които е предвидено да бъдат включени в матурата през следващите 2-3 години. Друга цел на неочакваната проверка на знанията е повече ученици да започнат да избират математиката за задължителен зрелостен изпит.
Тестът ще бъде проверяван от регионална комисия, а резултатите трябва да станат ясни до пет работни дни. След обобщаване на данните на национално ниво, ще се направи цялостна оценка за силните и слабите страни в знанията на зрелостниците по математика.

 20.12.2013  Благотворителен Коледен базар


© soustraldzha.org

На 19.12.2013 г. от 9.00ч. в СОУ"П.К.Яворов" гр.Стралджа отвори врати Коледен благотворителен базар организиран по инициатива на третокласниците, осъществен със съдействието и подкрепата на ръководството на училището. Събраните средства ще бъдат дарени на дете, нуждаещо се от лечение. Всеки желаещ да се включи в кампанията "Да протегнем ръка на дете в беда" може да го направи като закупи собственоръчно направени играчки, картички или друга коледна украса.
Базарът ще продължи до петък-20.12.2013г.
НЕКА ЗАЕДНО НАПРАВИМ ЧУДОТО ВЪЗМОЖНО!

 30.10.2013  Дни на пешеходната безопасност


© soustraldzha.org

Октомври е обявен за месец на пешеходната безопасност. Това решение бе взето на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.
За поредна година СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа в дните от 24.Х.2013г. - 31.Х. 2013г. организира поредица от мероприятия по безопасност на движението. Сред тях са провеждане на родителска среща с I клас, демонстрация на майсторско управление на велосипед, представяне на презентация с правилата за движение, изготвяне на изложба с детски рисунки, тренинг с първокласниците за преминаване на пешеходна пътека. Учениците се включиха и в националната кампания "Посланиетo на есенния лист”, която стартира на 30.10.2013г. инициирана от Националния дворец на децата. Съвместно със служителите на Пътна полиция децата поднесоха на шофьорите брошура с есенен лист, който символизира пожелание за безопасно движение през предстоящия труден и опасен зимен сезон и послания за безопасно шофиране. Припомниха на водачите да подготвят автомобилите за зимата, да сменят гумите, да осигурят изправни фарове, чистачки, светлини, да бъдат толерантни към трудно подвижните деца и възрастни пешеходци върху хлъзгавите настилки и други важни препоръки. Есенният лист също е посланик на пожелание за здраве и живот - което е най-необходимо на водачите и всички техни спътници. През месец ноември предстои отбелязване на Световния ден на възпоминание за жертвите на пътнотранспотни произшествия.

 3.7.2013  Национален ученически конкурс "Върви народе възродени"


Симона Георгиева ученичка от IX клас на СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа спечели І място в Националния ученически конкурс за мултимедиен продукт на тема „Върви, народе възродени!” – гр. Ловеч.
Конкурсът e посветен на създаването на музиката към прекрасното стихотворение на Стоян Михайловски и първото изпълнение на празничния химн на българската писменост и култура, известен като „Върви, народе възродени!”. Целта е да се провокират мисленето на младите хора, творческата им изява и позиция, да се стимулират фантазията и интересите им.
Организатори на конкурса са МОН, НДД, РИО - Ловеч, Община Ловеч, ОДК – Ловеч.
За своята компютърна презентация Симона получи грамота и предметни награди.

 17.6.2013  Училищни дейности по Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствие“


© soustraldzha.org

В изпълнение на училищните дейности по Националната програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствие“ на 13.06.2013г. се проведе открит урок на тема: „Управлението и бизнеса в моя град“. Темата бе във връзка с професионалното ориентиране на младите хора. Участниците в нея бяха подбрани след проучване на интересите и нагласите за избор на професия сред учениците от IX-XI клас. На мероприятието гостува г-жа Жана Миланова - началник на отдел "АПФСИО" в РИО гр. Ямбол.
В откровения разговор за бъдещата реализация на учениците взеха участие кметът на Община Стралджа г-н Митко Андонов, г-жа Мария Толева- зам. кмет на Община Стралджа, секретарят на общината Атанаска Христова, юрис-консултът на общината Валентина Вълкова Иванова и ИТ специалистът Таньо Иванов, Йордан Йорданов-началник на РУП-Стралджа, председателят на ППК“Начало 93“ Николай Николов, г-н Койчо Иванов представител от ЗПТ, г-жа Боряна Атанасова- управител на аптека „Боряна“, Цони Цонев- земеделски производител. Пред учениците те споделиха как са направили своя избор на професия, дългия път, който са извървели, за да достигнат до съответната позиция и всички бяха единодушни, че успехът изисква много знания и умения, учене през целия живот. Всички подчертаха, че съвременното производство и управление поставят високи критерии пред кадрите.

 12.6.2013  "Да кажем НЕ на насилието"


© soustraldzha.org

Уважаеми родители,

Насилието между деца е сериозен проблем, който не може да се реши от само себе си. Дори напротив – сякаш все повече се задълбочава.

Как да помогнете на вашето дете, ако е жертва на тормоз?
Много смелост е нужна на едно дете, за да сподели, че го тормозят. Щом е направило тази стъпка, то със сигурност се нуждае от помощта ви.
Ако разберете, че детето ви е обект на тормоз, постарайте се да следвате посочените три стъпки:
1. Говорете с детето.
2. Потърсете съдействие от училището.
3. Помогнете на детето си да даде отпор на тормоза.

Как да помогнете на дете, което прилага тормоз?
Вие можете много да помогнете на детето си. Във вашите възможности е коренно да промените ситуацията, да недопуснете детето ви да се превърне в жертва на собственото си агресивно поведение.
Разговаряйте с детето си, с учителите му, с директора. Имайте предвид, че детето ви ще се опита да отрече, да смекчи или да подцени неприемливото си поведение.
Помислете какви могат да бъдат ефективните не насилствени мерки като следствие от неприемливото поведение, в зависимост от възрастта, степента на зрелост на детето и самите постъпки.
Ясно дайте на детето да разбере, че е направило другото дете нещастно, и му покажете, че няма да толерирате такова поведение. Не приемайте обяснения от типа на “всичко беше на шега”.
Накарайте детето да помисли за начин, по който да възстанови щетите и да намали вредата, които е нанесло на другите с поведението си.
Домът е там, където е сърцето. Покажете на вашето дете, че има сигурен и изпълнен с любов дом, който му осигурява физическа и емоционална защита. 30.5.2013  РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ


© soustraldzha.org

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Поканваме Ви да присъствате на родителска среща в СОУ "П.К.Яворов" гр.Стралджа на 10.06.2013г. от 17,15ч. за записване на детето Ви в първи клас за учебната 2013/2014 година.
За целта е необходимо да представите:
1. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.
2. Удостоверение за раждане на детето /ако не сте представили/

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

От ръководството на СОУ"П.К.Яворов" гр.Стралджа

 8.5.2013  КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ


© soustraldzha.org


Седмица по Безопасност на движението по пътищата
06.V.2013г. - 12.V.2013г

През 2013г., третата година от Десетилетието за активни действия за безопасност в движението по пътищата следва да продължи изпълнението на заложените в националната стратегия, в областните стратегии и конкретните програми приоритети и задачи за ограничаване на жертвите от пътно транспортните произшествия с цел запазване на тенденцията и изпълнение целите за намаление на жертвите с 50% към 2020г.

Скъпи родители,
Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние – родители, учители и водачи.
За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:
придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на светлините на светофара;
определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от училище. Провървете маршрута няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило;
контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут;
обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил;
уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви уроците за следващия ден;
използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно – пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;
използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за безопасно движение на пешеходците;
убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.
КАТО ВОДАЧИ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВИЕ ТРЯБВА:
Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея.
Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука.
Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете.
Да не возите малки деца на предната седалка.
Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.
ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА …, ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!
 30.4.2013  Ученици обучават връстници


© soustraldzha.org

Мащабният проект на Териториално статистическо бюро – Ямбол, който е в партньорство с Регионален инспекторат по образованието – Ямбол и община Стралджа, посветен на „Международната година на статистиката – 2013” навлезе във втория си етап, който е под надслов „Ученици обучават връстници”.
В тази връзка на 22 април 2013 г. екип от ученици на СОУ"П.К.Яворов" гр.Стралджа изнесе открит урок пред десетокласниците на Гимназия „Св. Климент Охридски”град Елхово, на който запознаха своите връстници с наученото за професията на статистика и заедно изготвиха кратък демографски анализ.
На събитието присъства секретарят на Община Елхово – Венета Димитрова, Калина Казанджиева – Директор на Териториално статистическо бюро Ямбол и Директорът на Гимназия „Св. Климент Охридски” – Елхово Йовка Драгоева.

 26.4.2013  Ден на ученическото самоуправление


© soustraldzha.org

На 25.04.2013 г. в СОУ "П.К.Яворов" гр. Стралджа се проведе традиционният Ден на ученическото самоуправление, целта на който е да се мотивира интереса към определена професия. Преди да удари звънеца за първия час в учителската стая се събраха екипите.
Учениците влязоха не само в ролите на преподаватели в часовете. Те поеха цялото управление, като замениха Директор, Помощник директор, административен и помощен персонал.
Благодарим на всички, които макар и за ден поеха отговорността и ни отмениха в отговорните професии, както и на учениците за образцовото им поведение, разбиране и активно участие в учебния процес в този ден.

 10.4.2013  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 24 април 2013 година от 8,00 до 16, 00 ч.


© soustraldzha.org

Уважаеми родители,
запознайте се с поканата за ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ!
 8.4.2013  ПОКАНА


© soustraldzha.org

Театралната група при СОУ "П.К.Яворов" кани всички на представянето на постановката "Двама нашенци в Космоса" на 19.04.2013 година от 19,00 часа в НЧ"Просвета 1892" гр. Стралджа.
Билети в градската библиотека. Цена 2,00 лв.

 1.2.2013  «По здрави, по-разумни, по-щастливи без цигари»


© soustraldzha.org

Учениците от 7а и 7б класове с ръководители Дияна Георгиева-Великова и Ваня Тенева старши учители по природни науки и екология представиха презентации за живот без тютюнев дим на тема "Дим да го няма". Чрез тях те се опитаха да убедят учениците, че не е модерно, здравословно и престижно да бъдеш с цигара в ръка, а напротив. Много по-лесно е да не започваш, отколкото да се отказваш, защото цигарите пристрастяват, а човек трудно се отказва от страстите си.
Известно е, че тютюнопушенето е една от най-важните причини за инвалидизиране, страдание и преждевременна смърт. Тютюнът безкомпромисно “разрушава” човешкото здраве и оказва пагубни последици върху всички органи и системи на организма.
Цигареният дим съдържа над 4 800 химични съединения под формата на частици, или газове и аерозоли. Причината, поради която димът съдържа толкова много различни химични съединения, е много високата температура (до 900 градуса), която се развива в димящия край на цигарата. Химичните вещества са концентрирани предимно в катрана – кафявата лепкава течност, която се кондензира от тютюневия дим. Най-изразен канцерогенен ефект имат съдържащите се в катрана радиоактивен полоний и бензпирен
Непушачите, след 30-минутен престой в помещение, където се пуши, имат почти толкова въглероден моноoксид в кръвта, колкото активните пушачи, когато изпушат една цигара. Цигареният дим е причина за редица здравни проблеми у пасивните пушачи, възникващи при престой в задимено помещение: кашлица, главоболие, дразнене на очите, дразнене на гърлото, кихане и отделяне на секрет от носа, гадене, дихателни нарушения, ускорена сърдечна дейност. Пасивното тютюнопушене носи по-висок риск за хора, страдащи от астма, сенна хрема, бронхит, белодробен емфизем, сърдечни заболявания.

 15.1.2013  Без тютюнев дим


В изпълнение на „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5” по време на коледното ученическо парти учениците от СОУ "П.К. Яворов" гр. Стралджа се обединиха под лозунга "Модерните млади хора не пушат!". През тази година предстои провеждането на конкурс за рисунка на тема "Пушенето е вредно". Доброволците от БМЧК ще се включат в подкрепа на идеята с лекции за вредата от тютюна. Планиран е литературен конкурс по темата "Какво можем да правим ако не пушим?", фотоизложба "Опасният живот на един пушач", среща с популярни личности-непушачи, тренинг "Младите хора и тютюнопушенето".

 18.12.2012  Коледен бал


© soustraldzha.org

Училищният ученически съвет при СОУ "П.К.Яворов" гр. Стралджа организира Коледен бал с учениците от V-ХІІ клас, който ще се проведе на 20.12.2012г. от 18ч. в ресторант "Хемус". Очакват ви много изненади и добро настроение!

 16.12.2012  Олимпиади- общински кръг


14.12.2102 г. - История и цивилизация
15.12.2012 г. - Математика
06.01.2013 г. - Информационни технологии
06.01.2013 г. - Физика и астрономия
25.01.2013 г. - Химия и опазване на околната среда
08.02.2013 г. - Биология и здравно образование
16.02.2013 г. - География и икономика
22.02.2013 г. - Български език и литература
22.02.2013 г. - Техническо чертане
26.01.2013 г. .- "Знам и мога"