Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 
 

НОВИНИ

 

СЪБИТИЯ

16

 

6, 2021 - Уважаеми родители,

Записването на приетите първокласници на ВТОРО КЛАСИРАНЕ ще се извърши ... пълен текст

13

 

6, 2021 - Учениците от 5б клас на СУ „П.К.Яворов“ подготвиха и представиха тържество под надслав „България - ... пълен текст

4

 

6, 2021 - През месец май група ученици от I в клас взеха участие в два конкура: „Писано яйце, щарено" към НЧ ... пълен текст

 

29

 

5, 2018 -

Длъжностно лице за защита на данните - ДЛЗД

Елена Иванова Златева
e-mail: ... пълен текст

6

 

12, 2016 - Първото публично занятие на група "Ученически парламент" към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 ... пълен текст

28

 

10, 2016 - До родителите представители от паралелките за участие в събрание за избор на членове на Обществения ... пълен текст