Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 
 

НОВИНИ

 

СЪБИТИЯ

2

 

7, 2021 - 1 юли 2021 година ще остане завинаги в сърцата на учениците от 4 клас на СУ "П.К.Яворов" и техните ... пълен текст

25

 

6, 2021 - Няма нищо по-хубаво от края на учебната година. Ето,... изтърколи се още една... Забързани, улисани ... пълен текст

16

 

6, 2021 - Уважаеми родители,

Записването на приетите първокласници на ВТОРО КЛАСИРАНЕ ще се извърши ... пълен текст

 

29

 

5, 2018 -

Длъжностно лице за защита на данните - ДЛЗД

Елена Иванова Златева
e-mail: ... пълен текст

6

 

12, 2016 - Първото публично занятие на група "Ученически парламент" към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 ... пълен текст

28

 

10, 2016 - До родителите представители от паралелките за участие в събрание за избор на членове на Обществения ... пълен текст