Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 
 

НОВИНИ

 

СЪБИТИЯ

24

 

11, 2020 - Мирослав Деянов Великов ученик от XI клас на СУ „П.К.Яворов“ гр. Стралджа е сред победителите в ... пълен текст

20

 

11, 2020 -
Регионално управление на образованието и Центъра за личностно и творческо развитие на децата ... пълен текст

20

 

11, 2020 - Ще започна днешното си обръщение с благодарност. Благодарност към родителите, които ни се довериха ... пълен текст

 

29

 

5, 2018 -

Длъжностно лице за защита на данните - ДЛЗД

Елена Иванова Златева
e-mail: ... пълен текст

6

 

12, 2016 - Първото публично занятие на група "Ученически парламент" към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 ... пълен текст

28

 

10, 2016 - До родителите представители от паралелките за участие в събрание за избор на членове на Обществения ... пълен текст