Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 
 

НОВИНИ

 

СЪБИТИЯ

3

 

5, 2021 - Учениците от 1б клас пренесоха своите родители и гости в атмосферата на един от най- светлите ... пълен текст

30

 

4, 2021 - По случай празника на СУ "П.К. Яворов" - Стралджа учениците от вторите класове рисуваха върху ... пълен текст

30

 

4, 2021 - Под наслов "Шарен Великден" премина тържеството на учениците от IIв клас. Децата пяха песни, ... пълен текст

 

29

 

5, 2018 -

Длъжностно лице за защита на данните - ДЛЗД

Елена Иванова Златева
e-mail: ... пълен текст

6

 

12, 2016 - Първото публично занятие на група "Ученически парламент" към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 ... пълен текст

28

 

10, 2016 - До родителите представители от паралелките за участие в събрание за избор на членове на Обществения ... пълен текст