Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 
 

НОВИНИ

 

СЪБИТИЯ

1

 

7, 2020 - № Име, презиме, фамилия Населено място
1. Ако Рюстемов ... пълен текст

28

 

6, 2020 - 24 юни 2020г. беше празничен ден за четвъртокласниците на СУ„П.Яворов“. Училищният двор се изпълни ... пълен текст

26

 

6, 2020 - Със Заповед №-РД-06-175/12.06.2020г. СУ "П.К.Яворов" е определено за център на територията на ... пълен текст

 

29

 

5, 2018 -

Длъжностно лице за защита на данните - ДЛЗД

Елена Иванова Златева
e-mail: ... пълен текст

6

 

12, 2016 - Първото публично занятие на група "Ученически парламент" към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 ... пълен текст

28

 

10, 2016 - До родителите представители от паралелките за участие в събрание за избор на членове на Обществения ... пълен текст